سوگنامه

تولید محتوا برای توزیع در هیئت ها

سوگنامه

تولید محتوا برای توزیع در هیئت ها

پک فرهنگی همایش ملی اربعین (که در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و گزارشش را هم برایتان در همین وبلاگ نوشتم و منتشر کردم) چند کتاب و لوح فشرده ای داشت که وقت نشده بود وراندازشان کنم... تا اینکه سفری پیش آمد و اسباب سفرها، بالاخش از نوع جاده ای، کتاب است و خواندن.

با این مقدمات، رفتم سر وقت کتاب «سفر عشق؛ روایتی از یک سفر آفاقی، انفسی و دانشجویی به کربلا»

البته فکر کنم عنوان کتاب را اشتباه خواندید! سَفَر عشق، نه؛ سِفر عشق...

«سِفر (بر وزن صِفر) واژه ای عِبری است، به معنی کتاب که همانند سَفَر (بر وزن قمر) نوشته می شود، اما جمع شکسته یا مکسر هر دو «اَسفار» است.

این واژه برای نامیدن پنج کتاب تورات (سِفر آفرینش، سِفر خروج، سِفر لاویان، سِفر اعداد و سِفر تثنیه) یا همه ی عهد قدیم بکار می رود.»

خواندن این کتاب را اکیدا به شما توصیه می کنم.